Kıbrıs‘taki tüp bebek merkezimizde Mikroenjeksiyon (ICSI) işlemlerinde kişiye yönelik kişisel tedavi yaklaşımları esas alınmaktadır.

Ovaryan Stimülasyon

Doğal bir adet ayında her kadında bir yumurta gelişmektedir. Tüp bebek tedavisinde ise daha fazla yumurta elde etmek ve daha daha fazla embryoya ulaşmak için günlük olarak yapılan bazı hormon iğnelerine başvurulur. Bu süreç uygulanan tedavi protokolü ve hastanın yumurtalıklarının tedaviye verdiği cevabına göre yaklaşık 10-20 gün arasındadır.

Bu süre içerisinde 3-5 kez ultrason kontrolüne gelinmesi ve uygun görülen zamanlarda kanda hormon testleri bakılarak (Estradiol, LH ve progesteron) yumurtaların gelişimleri takip edilir.

Yumurta Toplama (OPU) ve Laboratuvar İşlemi

Ultrason ile yapılan değerlendirmeler ışığında folliküller (içerisinde yumurta olduğu düşünülen su kesecikleri) istenilen/uygun büyüklük ve sayıya eriştiğinde olgunlaştırma iğnesi (hcg veya GnRH analog) yaptırılır. Bunu takip eden 34-36. saatler içerisinde bu iğne etkisi ile yumurtaların olgunlaşması doğal seyrine uygun bir şekilde gerçekleşir.

Bu olgunlaşma süreci sonunda hafif sedasyon ile hastanın hiçbirşey hissetmeyeceği ve hatırlamayacağı yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem yaklaşık olarak 15-30 dakika sürmektedir.

ICSI

Yumurtalar toplandıktan sonra seçilmiş olan en iyi spermlerle olgun yumurtalar (matür oositler) mikroenjeksiyon denilen yöntemle döllenirler. Bu işlemde spermler ufak bir pipet yardımı ile yumurtanın içerisine doğru yerleştirilirler. Bu yöntemle en yüksek döllenme oranına ulaşılır. Bu süreçten itibaren artık embryo oluşum basamakları takip edilmeye başlanır.

3 ile 5 günlük bir zaman sürecinden sonra embryolar anne rahmine nakledilirler.

Laboratuvar- Embryo Kültürü

İlerleyen günlerde embryoların bir kısmı yoluna devam eder, bir kısmının ise gelişimi durur. Devam eden embryolar günden güne morfoloji (şekil/görüntü) ve bölünmelerine göre sınıflandırılırlar. İyi kalitede embryoların transfer edilmelerine öncelik verilir. Bu şekilde başarı şansının artacağı düşünülür.

Transfer

Transfer işlemi en iyi embriyoların anne rahmine bir özel kanül (yumuşak boru) vasıtası ile konulmasıdır. Bu işlem ağrısız ve basit bir işlemdir. Anestezi/sedasyon gibi bir işleme gerek duyulmaz.

Kalan Embriyoların Vitrifikasyonu/Dondurulması

Embriyo transferinden sonra geride iyi kalite embryo kalmışsa bunların dondurulması önemlidir. Bu sayede çiftin başka çocuk istemi olduğunda ya da işlem başarısız olursa tekrar yumurta geliştirilip toplanmasına yani tüm işlemlerin sil baştan yapılmasına gerek kalmayacaktır.